آهنگ جدید قاسم افشار | مرکز دانلود موسیقی ایرانیان


قاسم افشار : بهار خانوم

آهنگ جدید قاسم افشار : بهار خانوم

(بیشتر…)

قاسم افشار : جنگ نا برابر

جنگ نا برابر

آهنگ جدید قاسم افشار به نام : جنگ نا برابر

جنگ نا برابر

جنگ نا برابر

(بیشتر…)

قاسم افشار : منو قضاوتم نکن

منو قضاوتم نکن قاسم افشار

آهنگ جدید قاسم افشار به نام : منو قضاوتم نکن

(بیشتر…)

قاسم افشار : دیوار

قاسم افشار - دیوار

آهنگ جدید قاسم افشار به نام : دیوار

(بیشتر…)

قاسم افشار : روزنه

قاسم افشار - روزنه

آهنگ جدید قاسم افشار به نام : روزنه

(بیشتر…)

قاسم افشار : قهوه با تو

قاسم افشار : قهوه با تو

آهنگ جدید قاسم افشار به نام : قهوه با تو

(بیشتر…)

قاسم افشار : زنجیری

قاسم افشار

آهنگ جدید و فوق العاده زیبای قاسم افشار به نام : زنجیری

(بیشتر…)

قاسم افشار : وقف پرنده ها

ورژن جدید آهنگ بسیار زیبای قاسم افشار به نام : وقف پرنده ها

(بیشتر…)