فریدون | مرکز دانلود موسیقی ایرانیان - Part 2


فریدون آسرایی – کشف تو

فریدون آسرایی – کشف تو

Download file

فریدون آسرایی – رویا

فریدون آسرایی – رویا

Download file

فریدون آسرایی – خداحافظ نگو

فریدون آسرایی – خداحافظ نگو

Download file

فریدون آسرایی – بی تو

فریدون آسرایی – بی تو

Download file

فریدون آسرایی – طاقت بیار

فریدون آسرایی – طاقت بیار

Download file

فریدون آسرایی – گل عاشق

فریدون آسرایی – گل عاشق

Download file

فریدون آسرایی – آینه

فریدون آسرایی – آینه

Download file

فریدون آسرایی – تو آرومی

فریدون آسرایی – تو آرومی

Download file